Reklamacja Produktu

REKLAMACJA PRODUKTU

W SKLEPIE INTERNETOWYM NEPTUNOBUWIE.PL
W celu usprawnienia i przyspieszenia procedury reklamacyjnej nasz Sklep NeptunObuwie.pl posiada Dział Reklamacji (RMA)
dostępny dla zarejestrowanych Klientów po zalogowaniu z poziomu Twoje Konto - Panel Klienta

Zgłoszenie reklamacji Produktu poprzez Dział Reklamacji (RMA) nie jest warunkiem skorzystania z ustawowego prawa do złożenia reklamacji z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta (Rękojmi) jeżeli sprzedany Produkt ma wady fizyczne lub prawne oraz w żaden sposób nie ogranicza tego prawa.
 • REKLAMACJA PRODUKTU
  PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY
  • Dbamy o Twoje prawa, w tym także o prawo do złożenia reklamacji
   Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące naszej odpowiedzialności z tytułu wady sprzedanego przez nas Produktu oraz Twoich uprawnień związanych z reklamacją na podstawie ustawowej – z tytułu Rękojmi.
  • Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności za wady Produktu z tytułu Rękojmi jest określona powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego.
  • Jeżeli na dany Produkt została udzielona także Gwarancja, to również na jej podstawie możesz złożyć reklamację – w tym wypadku jednak adresatem będzie Gwarant wskazany w Gwarancji. Gwarancja określa również każdorazowo zakres Twoich uprawnień. Wykonanie uprawnień z Gwarancji nie wpływa na naszą odpowiedzialność z tytułu Rękojmi oraz nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza Twoich uprawnień wynikających z przepisów o Rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
  • Mamy obowiązek dostarczyć Produkt bez wad
   Odpowiadamy z tytułu Rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia jego wydania Kupującemu.
  • Jesteśmy odpowiedzialni z tytułu Rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
  • Reklamację możesz złożyć na przykład:
   • pisemnie na adres: ul. 3 Maja 18, lok. 101, 23-400 Biłgoraj;
   • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@neptunobuwie.pl;
   • za pomocą modułu reklamacji (RMA) udostępnionego na stronie internetowej Sklepu NeptunObuwie.pl;
  • Podaj w opisie reklamacji:
   • a) informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
   • b) żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży;
   • c) Twoje dane kontaktowe – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie Twojej reklamacji.
   • Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  • Składając reklamację mogą Państwo skorzystać z naszego przykładowego Formularza Reklamacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe.
  • Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF jest do pobrania na stronie internetowej http://get.adobe.com/reader/

  • Wydrukuj Formularz Reklamacyjny
  • Podstawowe uprawnienia Kupującego w związku z reklamacją Produktu dla umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 r.
  • Niniejsze uprawnienia mają co do zasady charakter równorzędny, co oznacza, że masz możliwość korzystania od razu zarówno z pierwszej, jak i drugiej grupy uprawnień:
   • 1) Grupa: Obniżenie ceny / Zwrot pieniędzy
    Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, możesz złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że, niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie wymienimy wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usuniemy.
   • Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już przez nas wymieniony lub naprawiany albo jeżeli nie uczyniliśmy zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
    >> Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez nas zgodnie z postanowieniami powyżej usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że, doprowadzenie Produktu do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas.
   • Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna
   • 2) Grupa: Naprawa / Wymiana
    Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, możesz żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Możemy jednak odmówić zadośćuczynienia Twojemu żądaniu, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
  • Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na nasz koszt dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. 3 Maja 18, lok. 101, I-piętro, 23-400 Biłgoraj. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania jego dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest nam udostępnić Produkt w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
  • Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że uznaliśmy reklamację za uzasadnioną.
  • Szczegółowe informacje dotyczące Reklamacji Produktu oraz szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w zakładce Regulamin pod linkami:
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń 84 686 65 35
pixel