Polityka dotycząca Cookies

POLITYKA DOTYCZĄCA

WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES

W SKLEPIE INTERNETOWYM NEPTUNOBUWIE.PL
Polityka prywatności w celu realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z art. 173 i 174 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne
Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Sklep Internetowy NeptunObuwie.pl, którego Administratorem jest: ADAM FLIS prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AFLIS - ADAM FLIS.
 • I. Definicje
  • 1. Administrator - oznacza: ADAM FLIS prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AFLIS - ADAM FLIS wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. 3 Maja 18, lok. 101, 23-400 Biłgoraj, NIP 9180003854, REGON 950166073, adres poczty elektronicznej: sklep@neptunobuwie.pl, będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji na Urządzeniach Użytkownika.
  • 2. Cookies - oznacza: dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
  • 3. Cookies Własne - oznacza: Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem stron internetowych Serwisu.
  • 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza: Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem stron internetowych Serwisu.
  • 5. Serwis - oznacza: stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi Sklep Internetowy, dostępny pod adresem internetowym: neptunobuwie.pl
  • 6. Urządzenie - oznacza: elektroniczne urządzenie (komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu) za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
  • 7. Użytkownik - oznacza: Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
  • 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
  • 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
   • a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
   • b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
 • III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
  • 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
   • a. Konfiguracji Serwisu
    • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
    • rozpoznania Urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
    • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
    • zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści;
    • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.
   • b. Uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie
    • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
    • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
    • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
   • c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
    • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
    • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
   • d. Zapamiętania lokalizacji Użytkownika
    • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
   • e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
    • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
   • f. Świadczenia usług reklamowych
    • dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
   • g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu
  • 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
   • a. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
    • www.youtube.com  [Administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   • b. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
    • IAI-Shop.com  [Administrator Cookies: IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie]
    • Google Analytics oraz Universal Analytics  [Administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
    • Gemius Traffic [Administrator Cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]
    • Stat24 [Administrator Cookies: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]
   • c. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
    • Google AdSense [Administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
    • Sieć reklamowa [Administrator Cookies: Internetowy Dom Mediowy net S.A z siedzibą w Warszawie]
    • Sieć reklamowa AdTaily [Administrator Cookies: AdTaily Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie]
   • d. Zalogowania do Serwisu za pomocą konta w innym serwisie:
    • Facebook Connect [Administrator Cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
    • Google [Administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
    • LinkedIn [Administrator Cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]
    • Paypal [Administrator Cookies: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu lub PayPal Inc. z siedzibą w USA]
   • e. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
    • twitter.com  [Administrator Cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
    • plus.google.com [Administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
    • Facebook.com [Administrator Cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
    • nk.pl [Administrator Cookies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
    • LinkedIn.com [Administrator Cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]
    • Pinterest [Administrator Cookies: Pinterest, Inc. z siedzibą w USA]
   • f. Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
    • opineo.pl [Administrator Cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
    • ceneo.pl [Administrator Cookies: Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu]
 • IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
  • 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  • 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń 84 686 65 35
pixel